Dams Verhuisplanner

Een verhuizing wordt doorgaans lang op voorhand gepland. Om zeker te zijn dat uw verhuizing vlekkeloos verloopt, moet u tijdig de nodige stappen ondernemen. Hier vindt u een lijst van formaliteiten die u moet vervullen, van formulieren voor adreswijzigingen tot reservering van de verhuisonderneming.

Zodra u weet dat u gaat verhuizen

 • Bent u huurder, dan moet u de eigenaar via aangetekende brief van uw vertrek op de hoogte brengen (wettelijke opzegtermijn: 3 maanden vanaf de 1ste van de maand volgend op het versturen van de aangetekende brief).
 • Zoek een nieuwe school/een nieuw kinderdagverblijf voor uw kinderen.
 • Zoek een dokter, een tandarts, een apotheek, een ziekenhuis als u naar een verafgelegen plaats verhuist. Uw huidige dokter kan u hier wellicht bij helpen.

3 maanden op voorhand

 • Voer de nodige reparaties uit zodat u bij uw vertrek geen problemen ondervindt op het ogenblik van de boedelbeschrijving.
 • Reserveer tijdig Dams Verhuizingen. Vooraleer een datum vast te leggen, controleer of de wijk niet gesloten zal zijn te wijten aan een markt, een autoloze dag, een kermis, enz.
 • Bestel een onderhoudsbeurt voor uw verwarmingsketel en laat uw schoorsteen vegen. Huurcontracten bevatten meestal een clausule voor verplicht jaarlijks onderhoud van de installaties.
 • Breng uw stookolieleverancier op de hoogte van uw verhuis als hij de gewoonte heeft uw ketel op regelmatige tijdstippen bij te vullen.

1 maand op voorhand

 • Breng een bezoek aan de bevolkingsdienst van het gemeentebestuur van uw nieuwe gemeente. Breng ze op de hoogte van uw nieuwe verblijfsadres.
  • Vraag informatie over de dagen van de ophaaldienst van huisvuil, de datum van de selectieve ophaaldiensten en de ligging van het containerpark.
  • Vraag welke belastingen van toepassing zijn (honden, schotelantennes, ...)
  • Werklozen moeten de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en elke andere aanverwante instantie (HVW, VDAB, enz.) op de hoogte brengen van hun adreswijziging.
  • Gepensioneerden moeten hun pensioenkas op de hoogte brengen.
  • Als u geniet van sociale bijstand, moet u uw dossier laten overdragen naar het OCMW van uw nieuwe gemeente.
 • Ga naar het postkantoor. Vul het formulier in om uw post te laten nasturen. Vraag kaarten voor adreswijzigingen. Stuur deze kaarten naar alle personen uit uw adresboekje.
 • Geef uw nieuwe adres zo veel mogelijk door via e-mail.
 • Ga naar de bank. Geef uw nieuwe adres door. Controleer of uw bestendige opdrachten (huur, spaarboekje) en domiciliëringen (gas, elektriciteit, telefoon) zijn aangepast. Als u naar een ander kantoor gaat, neem dan contact op met uw nieuwe agentschap zodat zij uw dossier kunnen overdragen.
 • Breng uw verzekeringsmakelaar op de hoogte. Geef uw nieuwe adres door. Laat uw contracten aanpassen (brand, diefstal, enz.). Geef uw adres door aan uw autoverzekeraar.
 • Neem contact op met uw maatschappij voor telefoon, TV, internetaansluiting: Als uw nieuwe woning nog niet is aangesloten, dien dan een maand voor uw verhuis een aanvraag in voor deze aansluiting. Als er in uw nieuwe woning al in een aansluiting voorzien is, dien dan 2 weken voor uw verhuis een aanvraag in voor de overdracht van uw abonnement.
 • Neem contact op met de water-, gas- en elektriciteitsmaatschappijen. Neem minstens twee maanden voor uw verhuis contact op met de klantendienst van elk van deze maatschappijen, zowel op het oude als op het nieuwe adres. Wanneer u de sleutels van uw nieuwe verblijf heeft, neem dan telefonisch contact op om hen de waarden van de tellers en de verbruiksindex door te geven.
 • Vergeet niet ook de volgende instanties op de hoogte te brengen: de belastingadministratie (en de btw, evenals de sociale verzekeringskas als u zelfstandige bent), de ziekenkas, de werkgever(s), scholen, dokters, abonnementsdiensten van kranten en tijdschriften waarop u geabonneerd bent, sport- en hobbyclubs, verschillende thuisbestellers en gebruikelijke leveranciers, commerciële bedrijven die u mailings sturen die u verder wilt blijven ontvangen.

2 weken op voorhand

Bezoek Dams Verhuiswinkel voor de juiste verpakkingsmaterialen voor uw kostbare goederen en begin met het inpakken van dozen en het demonteren van meubelen die niet essentieel zijn voor uw dagelijkse leven.

1 week op voorhand

 • Herinner de datum van uw verhuis aan vrienden die beloofd hebben u te helpen.
 • Als u al over de sleutels van uw nieuwe verblijf beschikt, kunt u al starten met de schoonmaak.
 • Verpak voorwerpen die u niet dagelijks nodig hebt, en rij al een paar keer op en neer naar uw nieuwe woning met wat klein materiaal.
 • Profiteer van de verhuis om u van zaken te ontdoen die u niet meer nodig hebt in uw nieuwe woning.
 • Gooi geen kranten of reclameblaadjes weg. U kunt ze namelijk gebruiken om breekbare voorwerpen in te pakken

de verhuisdag zelf

 • Opgelet: bepaalde gemeenten staan voor 6 uur en na 22 uur geen enkele verhuizing van meubilair of goederen toe.
 • Als u meubelen moet lossen op een openbare weg, moet u ervoor zorgen dat u de veiligheid van voetgangers niet in gevaar brengt.
 • Voorzie in voldoende sandwiches en drank voor de mensen die u komen helpen.
 • Zorg dat u die zaken bij de hand hebt die u nodig hebt voor uw eerste overnachting (laken, dekens, toilettas,...)
 • Neem telefonisch contact op met de water-, gas- en elektriciteitsmaatschappijen om de waarden van de tellers en de verbruiksindex door te geven, zodat de rekening geblokkeerd wordt.

de week na de verhuis

 • Meld uw aankomst binnen de acht dagen na verhuis bij de bevolkingsdienst. Een wijkagent zal u binnen de drie weken een bezoek brengen om uw verhuis vast te stellen. Daarna zult u door de gemeente worden opgeroepen. Ook als u binnen uw eigen gemeente verhuist, moet u binnen de acht dagen dezelfde stappen ondernemen.
 • Meld u aan op het politiecommissariaat. Laat uw adres binnen de twee weken na verhuis wijzigen op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig. Vraag de naam van uw wijkagent.
 • Laat eventueel de sloten van uw nieuwe woning vervangen.